Skip Navigation
Chôsui Yabu – Japanese, active 1830–1864