Skip Navigation
Mizuno Toshikata – Japanese,1866-1908