Skip Navigation
Mizuno Toshikata – Japanese,1866–1908