Skip Navigation
Eugène Fromentin – French, 1820–1876