Skip Navigation
Torii Kiyotsune – Japanese, active 1760-1779